Verlofaanvraag leerling(en)

Verlofaanvraag leerling(en)
 
N.B. Verlof voor meer dan 10 schooldagen dient altijd te worden aangevraagd bij de ambtenaar Leerplicht van de woongemeente.

 
 
De directie verklaart dat bovengenoemde leerling(en) binnen de 10-dagen regeling, volgens de leerplichtwet, toestemming heeft (hebben) gekregen om de school gedurende bovengenoemde dagen niet te bezoeken.

Naam:         
Functie:
                           
Heerlen,     d.d. 

Opmerking:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Kijk vóór het invullen van uw verlofaanvraag op de website ook in de linkerkolom onder de knop <Schoolinfo> naar de link <Informatie Bureau VSV over verlof leerlingen>.
Daar staan de regels vanuit de Leerplichtwet over het luxe-verzuim voor zowel school als ook de ouders. Scholen worden regelmatig gecontroleerd op de juiste handhaving van verlofregels.
Voorzie uw aanvraag ook met "bewijsmateriaal", zoals een trouwkaart, aankondiging van een huwelijks- of werkjubileum, een rouwkaart, oproep van een instantie/instelling e.d. 
Helaas kan dit (nog) niet ingescand meegezonden worden. Daarom het verzoek een kopie op school af te geven ter aanvulling van de verlofaanvraag. 
* Verplichte velden