Schooljaar 2019-2020 - Centrale aanmelding nieuwe leerlingen

Categorie: Centrale aanmelding nieuwe leerlingen
Data:
05-09-2019
09:00 - 10:30

U krijgt een informatief gesprek en een rondleiding door de hele school. U beslist daarna of u direct wilt aanmelden of later wilt beslissen. Bel of mail gerust voor een afspraak! Neem dan even persoonlijk, telefonisch of per email contact op met Marilloiese Cierniak-Willems van de administratie of juf Kim Boels, intern begeleider via 045 5720872 of marilloiese.willems@innovo.nl / kim.boels@innovo.nl

Deze websitekalender bevat informatie over vakanties, vrije dagen, studiedagen van het team, de vrije vrijdagmiddagen voor de groepen 3-8, activiteiten, vergaderingen, kortom... alle mogelijk belangrijke data voor ouders.

Enkele jaren geleden ontving ieder gezin aan het begin van het schooljaar een papieren kalender. Na uitgave kon daar in de loop van het jaar niets meer aan bijgesteld worden. Die statische kalender is vervangen door de dynamische websitekalender, waardoor we beter kunnen inspelen op de actualiteit van alledag, die ons vaak noodzaakt tot tussentijdse aanpassingen. We streven er naar, dat deze informatie geheel volledig en actueel is.