OuderRaad
schooljaar 2019/2020

Hieronder ziet u de OuderRaad in de samenstelling bij de start van het huidige schooljaar. 
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging Basisschool de Horizon.
 

  Vanaf begin schooljaar
Per leerling EUR 14,00
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening: NL90INGB0008361643 ten name van: Oudervereniging basisschool de Horizon.
 

Klik op de knop om de notulen van de algemene ledenvergadering 10-09-2018 te openen.
Om de notulen te kunnen lezen is de Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier
Download Adobe Reader downloaden.

 


Geachte Ouders/Verzorgers,
 
Uw kind heeft een brief meegekregen/U hebt een email ontvangen voor de eenmalige ouderbijdrage van EUR 14,00,-- per kind voor dit schooljaar.
Indien u niet in staat bent om deze ouderbijdrage te voldoen, kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent van de gemeente Heerlen van de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken of bij Stichting Leergeld Parkstad.
Als u niet weet of u in aanmerking komt voor een bijdrage van de Stichting Leergeld, dan verzoek ik u om de site van de stichting te raadplegen: https://www.leergeld.nl/parkstad/.
Hier vindt u nuttige informatie:
"Wat doet de stichting? Welke gegevens heeft de stichting van U nodig om tot een afspraak te komen?"
De bovengenoemde instellingen zijn te bereiken onder:

 
Gemeente Heerlen, afd. afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken
tel: 045 - 560 04 333  
Stichting Leergeld Parkstad,
tel. 045 - 574 36 36 
email:
info@leergeldparkstad.nl 
 
 Tip:
  • schroom niet en bel of mail bij twijfel met de Stichting Leergeld;
  • bewaar de brief voor de ouderbijdrage goed, want dit is de factuur, de stichting heeft deze nodig om tot betaling over te gaan;
  • laat de brief niet te lang liggen, want de stichting wordt steeds strenger;
  • als u de schriftelijke goedkeuring krijgt, vraag dan nogmaals of ze de brief (factuur) voor de ouderbijdrage nog hebben anders wordt niet uitbetaald.
Bent u de de brief kwijt, meldt u dit bij de oudervereniging via ouderraad.horizon@gmail.com.
Graag ontvangen wij bij toekenning een kopie van de bevestigingsbrief, zodat wij weten, dat alles geregeld is, zodat u geen betalingsherinneringen meer ontvangt.
Dit kan via de leerkracht 
van uw kind(eren) of via de administratie van de school.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw betaling zo spoedig mogelijk
tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de ouderraad,

Verena Peters, penningmeester
 

e-mailadres


De ouderraad heeft een eigen e-mailadres: ouderraad.horizon@gmail.com.
Indien u de ouderraad iets wilt melden, kunt u dit via dit e-mailadres doen.
Let wel: de ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten.
Laat uw correspondentie op genoemd mailadres dan ook alleen daar over gaan.
Voor andere zaken, die de school aangaan, neemt u in eerste instantie contact op met de directie.
Verder behartigt ook de MedezeggenschapsRaad (MR) uw belangen.