Samenstelling MR

Medezeggenschapsraad basisschool de Horizon

personeelsgeleding oudergeleding          
Carin Kerssemeeckers
Carla Vanderheijden
Kim Dijkstra
Erika van de Weyer
Frank Eussen