Samenstelling MR

Samenstelling medezeggenschapsraad basisschool de Horizon (vanaf augustus 2018)


 personeelsgeleding  oudergeleding
juf Carin Kerssemeeckers

juf Carla Vanderheijden

juf Kim Dykstra
 

Jolanda Zibret
Erika van de Weyer

Frank Eussen